Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

NO BIG PROBLEM FOR GREEK MARINE BANKS

Στην έκθεση των νορβηγικών και των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλία αναφέρεται έκθεση της Merrill Lynch με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου.
Όπως αναφέρει ο οίκος μεγαλύτερη έκθεση έχουν οι τράπεζες της Νορβηγίας και ιδιαίτερα η DnB. «Υστερα από μερικά χρόνια εντυπωσιακής ανόδου η οποία καθοδηγήθηκε από την άνοδο στο παγκόσμιο εμπόριο και από τις υψηλές τιμές των εμπορευμάτων, ο κλάδος της ναυτιλίας έρχεται αντιμέτωπος με δύσκολους καιρούς. Οι δείκτες μεταφοράς πέφτουν σημαντικά, με το δείκτη Baltic Dry Index να καταγράφει πτώση 93% από τα υψηλά του Μαΐου.
Την ίδια στιγμή οι παραγγελίες στα ναυπηγεία ‘υπερχείλιζαν’. Η δυναμικότητα των πλοίων σε παραγγελίες υπερβαίνουν το 50% της υπάρχουσας δυναμικότητας του κλάδου» αναφέρει ο οίκος.
Σύμφωνα με την Merrill Lynch την ερχόμενη διετία η ναυτιλιακή βιομηχανία θα χρειαστεί να αντλήσει μέσω δανεισμού ποσό ύψους 500 δισ. δολ., από το οποίο το 50% περίπου έχει ήδη δεσμευτεί, στοιχείο που σε συνδυασμό με τους «σχετικά υγιείς» ισολογισμούς των ναυτιλιακών συντείνει στο ότι δεν προκύπτει λόγος ανησυχίας για τις τράπεζες εντός του 2008, παρά μόνο μετά το β’ εξάμηνο του 2009 και το 2010.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο οίκος για τις ελληνικές τράπεζες, διαπιστώνει «με έκπληξη» ότι αν και έχουν σημαντική έκθεση σε ό,τι αφορά τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, σε απόλυτα επίπεδα η έκθεσή τους παραμένει χαμηλή παρά το γεγονός ότι η ναυτιλία αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία (σε ποσοστό που εκτιμάται σε περίπου 5%-7% επί του ΑΕΠ). Το γεγονός αυτό αποδίδεται από τη Merrill Lynch στους εξής κύριους παράγοντες: - Ότι όλες σχεδόν οι μεγάλες «ναυτιλιακές» τράπεζες έχουν παρουσία στην Ελλάδα - Ότι τα μεγέθη των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών είναι δύσκολο να στηρίξουν μία βιομηχανία «έντασης κεφαλαίου» και - Τα περιθώρια κέρδους στη ναυτιλία είναι χαμηλά για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν πιο ελκυστικές επιλογές για την αξιοποίηση των κεφαλαίων τους.
Αυτό ωστόσο, υπογραμμίζει η έκθεση, δε σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν ανεπηρέαστες από τα προβλήματα του ναυτιλιακού κλάδου.
Ιδιαίτερα στο βαθμό που είναι πιθανό να έχουν αυξημένη «έμμεση» έκθεση, η οποία είναι «σχεδόν αδύνατον να εκτιμηθεί».

ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CAPITAL.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: