Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ


Στην «κόψη του ξυραφιού» ο Ελληνικός Νηογνώμονας

«Μάχη» ενάντια στο χρόνο δίνει η διοίκηση του Ελληνικού Νηογνώμονα (Ε.Ν.), προκειμένου να λάβει «παράταση ζωής» από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέχρις ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει τελεσίδικα για το μέλλον του. Η περιορισμένη αναγνώρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έληξε στις 30 Αυγούστου 2010. Αίτηση η οποία θα εξεταστεί στη βάση των νέων κριτηρίων που θέτει ο κανονισμός 391/2009 της 23ης Απριλίου 2009.
Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, η απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να απαγορέψει την έκδοση πιστοποιητικών αλλά και τη δυνατότητα επιθεωρήσεων (στην περίπτωση αυτή μόνο με την έγκριση των υπηρεσιών του ΥΠΡΟΠΟ) για όλα τα πλοία, αφαιρεί από τον ελληνικό νηογνώμονα μεγάλο μέρος της δυνατότητας να διεκδικήσει με σοβαρές πιθανότητες την πλήρη αναγνώρισή του από την Ε.Ε., μετά την αίτηση που κατέθεσε πρόσφατα.
Τι έλεγε η εγκύκλιος

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξέδωσαν σχετική εγκύκλιο (Α.Π. 4124.1/22/2010/27-08-2010), σύμφωνα με την οποία:
- Πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης, που εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι την 30.08.2010, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτών ή την ημερομηνία θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28.02.2011.
- Σε περιπτώσεις βλάβης/ζημιάς πλοίου, ο Ε.Ν. δύναται να διενεργεί τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και να εκδίδει τα προβλεπόμενα βεβαιωτικά μόνο υπό την επίβλεψη της Ελληνικής Αρχής.
- Μετά τις 30/8/2010, ο Οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα πιστοποιητικά πλοίων, σύμφωνα με την εθνική, διεθνή και κοινοτική νομοθεσία.
Τι ζητάει ο Νηογνώμονας
Μετά την εγκύκλιο του ΥΠΡΟΠΟ, ουσιαστικά «δένονται τα χέρια» των ανθρώπων που διοικούν τον Ε.Ν. Στη χθεσινή τους συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζήτησαν δύο βασικά πράγματα. Ο πρόεδρος Νίκος Παπάς, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γούσης και το μέλος του δ.σ., Γιώργος Βερνίκος, ζήτησαν από τον υπουργό η ισχύς των πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει να λήξει στην ημερομηνία που έχει θέσει ο Ε.Ν. και όχι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου που προβλέπει η εγκύκλιος ΥΠΡΟΠΟ. Επίσης, ζήτησαν από τον υπουργό ο Ε.Ν. να διατηρήσει το δικαίωμα να εκδίδει πιστοποιητικά για αλιευτικά και σκάφη αναψυχής, που φθάνουν περίπου τα 3.600 στο σύνολό τους και αλλά και μικρά επιβατηγά πλοία που εμπίπτουν στην εθνική νομοθεσία. Ο υπουργός, από την πλευρά του, τόνισε ότι θα μελετήσει το θέμα και θα απαντήσει στο αίτημά τους το επόμενο διάστημα.
 Οπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του: «Ο Ε.Ν. εκπλήρωσε όλους τους όρους βελτίωσης που είχαν τεθεί με την Κοινοτική Απόφαση 2009/354/EC που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του είχε θέσει για την περιορισμένη αναγνώρισή του για 17 μήνες, που έληξε στις 30/8/2010. Η αναγνώριση αυτή αφορούσε στην Εξουσιοδότηση του Νηογνώμονα να εκδίδει Κοινοτικά Κυβερνητικά Πιστοποιητικά σε πλοία που κάνουν διεθνείς πλόες και εμπίπτουν στις διατάξεις της Solas, Marpol και Load Line», και προσθέτει: «Παράλληλα, ο Ε.Ν. βρίσκεται στην ολοκλήρωση διαδικασίας έλεγχου για αναγνώριση από την Ε.Ε. βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που και πάλι αφορά πλοία που εμπίπτουν στις διεθνείς συμβάσεις Solas, Marpol και Load Line». Σημειώνεται ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας ελέγχθηκε για το κατά πόσο πληροί τα κριτήρια του νέου κανονισμού τόσο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, οι οποίες εξέδωσαν θετικό πόρισμα.
Ωστόσο, η Ε.Ε. δεν ανανέωσε την αναγνώρισή του. Ο Ε.Ν. επανήλθε με αίτησή του στην Επιτροπή, ώστε να περάσει τις «εξετάσεις», αφού στο μεταξύ στοχεύει να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου λειτουργίας.
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας, τα τελευταία χρόνια, κατάφερνε να «επιπλέει» στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή, αφού κάθε φορά έπαιρνε έστω και την τελευταία στιγμή προσωρινή αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Κάθε φορά που έληγε η περίοδος, ακολουθούσε αγώνας δρόμου για να πετύχει την αναγνώριση πάντα προσωρινού χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα σταδιακά ο Ε.Ν. να χάσει μεγάλο μέρος από τα πλοία που ήταν στην κλάση του, ειδικά σε φορτηγά πλοία και πλοία της ακτοπλοΐας. Σήμερα όμως διατηρεί στην κλάση του κυρίως μεγάλο αριθμό σκαφών αναψυχής, κάποιων πλοίων της ακτοπλοΐας και αλιευτικά σκάφη. Σημειώνεται ότι ο Ε.Ν., ανεξαρτήτως από πιθανά λάθη, παραλείψεις ή και αδυναμίες στη λειτουργία του, δραστηριοποιείται σε μια αγορά στην οποία κυριαρχούν 12 μεγάλοι Διεθνείς Νηογνώμονες, τα μέλη της Διεθνούς Ενωσης Νηογνωμόνων (IACS), οι οποίοι μόλις πρόσφατα ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιθανή ύπαρξη καρτέλ. Ο Ελληνικός Νηογνώμονας λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας πλοίων. Επίσης, διατηρεί βιομηχανικό τμήμα για την έκδοση πιστοποίησης, καθώς και τμήματα μελετών και ερευνών σε συνεργασία με το ΕΜΠ και άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι μεταξύ των μετόχων ενός νηογνώμονα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται πλοιοκτήτες, ναυπηγοί ή άλλοι οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα στην κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επισκευή ή την εκμετάλλευση πλοίων. Ο Ελληνικός Νηογνώμονας ιδρύθηκε το 1919, ενώ το 1992 πέρασε στον έλεγχο επιχειρηματιών, επικεφαλής των οποίων ήταν ο κ. Περικλής Παναγόπουλος, ο οποίος αποχώρησε λίγο αργότερα. Βασικοί μέτοχοι σήμερα είναι οι κκ. Γιώργος Βερνίκος, Ιωάννης Κούτσης, Κώστας Ματαράγκας, κληρονόμοι Διονύση Μελισσηνού. Σήμερα, στον Ε.Ν. εργάζονται 150 άτομα, κυρίως ναυπηγοί και εμπειρογνώμονες, καθώς διαθέτει και ένα δίκτυο συνεργαζομένων γραφείων και τεχνικών σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά υπολογίζεται ότι εξυπηρετεί περίπου 5.000 σκάφη, κυρίως αναψυχής, αλιευτικά. Στο παρελθόν, ο Οργανισμός είχε δικαστικές εμπλοκές σε ναυάγια, όπως το «Δύστος», «Ιρον Αντώνης» και «Εξπρές Σαμίνα».
Τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης
Τα ελάχιστα κριτήρια που προβλέπει ο κανονισμός 391/2009 της 23ης Απριλίου 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση και λειτουργία των Νηογνωμόνων, είναι μεταξύ άλλων:
- Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταμένη πείρα σε αξιολογήσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής εμπορικών πλοίων.
- Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να είναι επανδρωμένος ανά πάσα στιγμή με σημαντικό διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό και ερευνητικό προσωπικό ανάλογα με το μέγεθος του στόλου της κλάσης του, της σύνθεσης και της συμμετοχής του οργανισμού στην κατασκευή και την μετατροπή πλοίων.
- Ο αναγνωρισμένος οργανισμός δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο πλοιοκτητών ή ναυπηγών ή άλλων οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα στην κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επισκευή ή την εκμετάλλευση πλοίων.
- Ο αναγνωρισμένος οργανισμός παρέχει παγκόσμια κάλυψη με τους αποκλειστικά απασχολούμενους επόπτες του ή, σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, με αποκλειστικά απασχολούμενους επόπτες άλλων αναγνωρισμένων οργανισμών.

- Ο αναγνωρισμένος οργανισμός διασφαλίζει ότι:

1) οι κανόνες και οι διαδικασίες καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό

2) οι κανόνες και οι διαδικασίες τηρούνται και εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

3) πληρούνται οι απαιτήσεις των θεσμοθετημένων εργασιών για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί ο αναγνωρισμένος οργανισμός

4) είναι καθορισμένες και τεκμηριωμένες οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες του προσωπικού

5) όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό συνθήκες οι οποίες τελούν υπό έλεγχο

6) εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης των ικανοτήτων των επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους

7) οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις που επιβάλλει το εναρμονισμένο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος ο αναγνωρισμένος οργανισμός διενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη A.948(23) του ΙΜΟ

8) καθορίζονται σαφείς και άμεσες σχέσεις ευθύνης και ελέγχου μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών γραφείων του αναγνωρισμένου οργανισμού και μεταξύ των αναγνωρισμένων οργανισμών και των επιθεωρητών τους.

- Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας με βάση τα κατάλληλα μέρη διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 και το πρότυπο EN ISO 9001:2000.
Κρούει κώδωνα κινδύνου

Την ανησυχία τους για την «τύχη» των ελληνικών τουριστικών σκαφών, μετά την απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναστολή έκδοσης πιστοποιητικών από τον Ελληνικό Νηογνώμονα, εκφράζουν οι πλοιοκτήτες.

Ειδικότερα, σε επιστολή της προς τον υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η Ενωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου». Ο πρόεδρος της Ενωσης, Αντώνης Στελλιάτος, υπογραμμίζει στον υπουργό ότι ο «Ελληνικός Νηογνώμονας πρέπει να κρατηθεί με νύχια και με δόντια καθώς από τη λειτουργία του ή μη κρίνεται το μέλλον 4.000 ελληνικών τουριστικών σκαφών».

Οπως διευκρινίζει ο κ. Στελλιάτος με τη συγκεκριμένη απόφασή του, «τα σκάφη που αρμενίζουν αυτή τη στιγμή στις θάλασσες δεν θα είναι δυνατόν να τα παρακολουθεί ο Ελληνικός Νηογνώμονας στου οποίου την κλάση βρίσκονται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: