Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Προειδοποίηση περί της προθέσεώς της να προσφύγει ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «Η Παρέμβαση» και προκειμένου να δοθεί τέλος στην εισπρακτική τακτική που ασκεί το ΥΕΝΑΝΠ έναντι του επιβάτη στην ακτοπλοΐα. Αιχμή του εγγράφου προειδοποίησης οι υπέρ τρίτων εισφορές, για την κατάργηση των οποίων συμφωνεί απόλυτα με τη θέση της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας και της Πανελλήνιας Ένωσης Τουριστικών Ημερήσιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.).

Η προειδοποίηση περί προσφυγής στην Ε.Ε. ουσιαστικά είναι η πρώτη που κάνει φορέας που εκπροσωπεί καταναλωτές και στην προκειμένη περίπτωση επιβάτες της ακτοπλοΐας, «σπάζοντας τη σιωπή ετών» των εν λόγω φορέων απέναντι στις προτροπές της Ένωσης των Ακτοπλόων να παρέμβουν για την κατάργηση των μη ανταποδοτικών εισφορών και άρα για την ελάφρυνση των χρεώσεων που καλείται ο επιβάτης να καταβάλει, σε εποχή μάλιστα που νησιωτικοί φορείς κάνουν λόγο ακόμη και για επιδότηση των εισιτηρίων από την πολιτεία. Μάλιστα, η Ομοσπονδία σημειώνει πως όσον αφορά το κόστος των εισιτηρίων η κατάσταση έχει ξεφύγει, καλώντας την ηγεσία του υπουργείου να παρέμβει.

Στο έγγραφο της Ομοσπονδίας τίθεται επίσης θέμα άμεσης ψήφισης της χάρτας δικαιωμάτων των επιβατών, σημειώνοντας ότι δεν είναι κατανοητό ποιο είναι εκείνο το γεγονός που εμποδίζει την εν λόγω διαδικαασία και εκφράζει την αγωνία της για την κάλυψη των άγονων γραμμών.

Επίσης, «ουτοπία» χαρακτηρίζονται τα περί ανταγωνισμού των εταιρειών της ακτοπλοΐας, σημειώνεται ότι η συγκοινωνιακή κάλυψη των νησιών είναι κοινωνικό αγαθό και τονίζεται η αναγκαιότητα παρέμβασης του υπουργείου ενώ επισημαίνεται πως για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την ανάπτυξη, με το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων των νησιών, απαιτείται η ενεργός παρέμβαση του κράτους και η χάραξη εθνικής πολιτικής, που θα προστατεύει τη ζωή και το εισόδημα των κατοίκων των νησιών και θα βελτιώνει το βιοτικό τους επίπεδο.

Τέλος, προτείνει την αναθεώρηση – εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών – επιβατών, θέτοντας δέσμη σημείων που χρήζουν διευκρίνισης από την πλευρά των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Επιτέλους, να δούμε πόσο θα περιμένουμε ώστε να βρεθεί ο απελευθερωμένος υπεύθυνος νους που θα δώσει τέλος στο παλαιομοντελισμό καταργώντας όλους αυτούς τους ξεπερασμένους και παράλογους φόρους, που μόνο σκοπό έχουν να περιπλέκουν και να δημιουργούν τροχοπέδη στην έννοια της απελευθερωμένης ακτοπλοΐας και αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: