Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Ελληνικός Νηογνώμονας: η επόμενη μέρα


Ο Ελληνικός Νηογνώμονας (Ε.Ν.) με την από 30/7/08 ανακοίνωσή του, ενημέρωσε τα μέλη της Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ. ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανανέωσε την αναγνώρισή της προς τον Ελληνικό Νηογνώμονα που έληξε την 03/8/08, με αποτέλεσμα, μετά την ημερομηνία αυτή, να μην έχει το δικαίωμα να εκδίδει πιστοποιητικά κλάσεως και κυβερνητικά ασφαλείας, για τα ελληνικά πλοία που είναι ενταγμένα στην κλάση του.

Ο Ε.Ν. σήμερα έχει περίπου 150 επιβατηγά και τουριστικά πλοία που ανήκουν στην Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ., τα οποία εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση της νησιωτικής, αλλά και της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον νευραλγικό τομέα «τουρισμός». Όλα αυτά τα πλοία, μεσούσης της θερινής περιόδου, παραμένουν ακάλυπτα από 03/8/08 από πλευράς πιστοποίησης σε θέματα ασφαλείας, ενώ σε όποια από αυτά λήγουν τα πιστοποιητικά κλάσεως και ασφαλείας, θα πρέπει να σταματήσουν την εκτέλεση των πλόων τους και να παραμείνουν σε ακινησία επί αρκετούς μήνες, μέχρι να πιστοποιηθούν από άλλους αναγνωρισμένους Νηογνώμονες σε θέματα κλάσεως ή από το ΚΕΕΠ σε θέματα ασφαλείας.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η πολύμηνη ακινησία των τουριστικών πλοίων, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και τεράστια οικονομική ζημιά για τον κλάδο μας. Επιπλέον, η ανάγκη αλλαγής κλάσης από τον Ε.Ν. σε άλλον νηογνώμονα, μέλος του IACS, εκτός από χρονοβόρα, θα είναι και πολυδάπανη, αφού τα κοστολόγια των άλλων νηογνωμονων είναι πολύ υψηλότερα εκείνων του Ε.Ν., με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σημερινή δυσχερή οικονομική κατάσταση των μελών μας. Βέβαια, το κόστος αυτό τελικά θα προστεθεί στον ναύλο, που ήδη επιβαρύνεται σημαντικά από τις τιμές των καυσίμων.

Ίδιαίτερης σημασίας είναι επίσης και η παρουσία του με αντιπροσώπους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, που επεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση ζημιάς ή βλαβών των πλοίων, γεγονός που αποτρέπει καθυστερήσεις και δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων στους τουρίστες, ιδιαίτερα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι αποτελούν την ζωντανή διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό.

Είναι γνωστό ότι οι υπόλοιποι αναγνωρισμένοι νηογνώμονες, μέλη του IACS, δεν διαθέτουν εξειδικευμένους επιθεωρητές σε όλη την ελληνική επικράτεια ή μη, μόνο στα κεντρικά γραφεία τους στον Πειραιά και η οποιαδήποτε μετακίνηση επιθεωρητού τους από τον Πειραιά προς την νησιωτική περιφέρεια θα επιφέρει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των πλοίων.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι Νηογνώμονες, μέλη του IACS δεν δέχονται για κατάταξη πλοία άνω των 20 ετών στην κλάση τους, όπως είναι τα περισσότερα των πλοίων μας, με αποτέλεσμα πολλά εξ’ αυτών να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε να προβείτε στις κατά την κρίση σας ενέργειες, ώστε να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στον κλάδο, στην εθνική οικονομία, αλλά και και στον Ε.Ν., που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής ναυτιλίας. Σας είναι γνωστό άλλωστε ότι άλλες ναυλιακές χώρες στηρίζουν τους εθνικούς νηογνώμονες πέρα και πάνω από όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν για «ελεύθερο ανταγωνισμό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: