Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ

Του Αλέκου Λιδωρίκη

Eνα εκατομμύριο χρόνια χρειάζεται για να αποσυντεθεί ένα ι γυάλινο μπουκάλι που ασυναίσθητα κάποιος από εμάς ξέχασε φεύγοντας από την ακτή και το πήρε το κύμα ή το πέταξε στη θά­λασσα από το κατάστρωμα του πλοίου. Ενα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται 450 χρόνια για να αποσυντεθεί, ένα κουτάκι αλουμινί­ου από 80 μέχρι 200 χρόνια, μια λαστιχένια σόλα 50-80. ένα νάιλον ύφαομα 30-40, ένα πλαστικό ποτηράκι 50. ένα κουτί κονοέρ-ίίυΝ επίσης 50 χρόνια, μια πλαστική σακούλα 10-20, ένα φίλτρο τσιγάρου 1-5, μάλλινα ρούχα επίσης 1-5, κσντραπλακέ 1-3, μια χάρτινη συσκευασία γάλακτος 3 μήνες, ένας πυρήνα» μήλου 2 μή­νες, μια εφημερίδα 6 εβδομάδες, μια φλούδα πορτοκαλιού 2-5 ε­βδομάδες και μια χάρτινη πετσέτα 2-4 εβδομάδες. Στοιχεία που μεταφέρουμε από το ενημερωτικό φυλλάδιο με τη «σφραγίδα» της «Ελληνικής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΗΕΙΜΕΡΑ». του «Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη Μΐο-Εεςΰε», της οργάνωσης «Καθαρή Ελλάδα» και αρμόδιων περιβαλ­λοντικών τομέων του ΟΗΕ και είναι χρήσιμα για τον καθένα μας λίγο πριν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του αποδράσεις. Η μόλυνση των ακτών και των θαλασσών μας δεν προέρχεται, ό­πως ίσως πιστεύουν οι περισσότεροι, κυρίως από θαλάσσιες δρα­στηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προέλευση των απορριμ-


μάτων που καταλήγουν στη Μεσόγειο Θάλασσα είναι κατά 80% ηό χερσαίες δραστηριότητες και μόλις κατά 20% από θαλάσακίν Στη θάλαοα είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν ακόμη σκουπίδια που πετιούνται ή ξεχνιούνται όχι μόνο στις ακτές αλλά και στους δρόμους ή και οε υπονόμους.

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο­ντος αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς τα νησιά μας και οι α­κτές μας αποτελούν «ξωτικά όργανα» της πατρίδας μας. Τα στοι­χεία που μεταφέρουμε από την ιστοσελίδα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για τον αριθμό Των νησιών και το μήκος των ακτογραμμών μας είναι επίσης εντυπωσιακά: το ανάπτυγμα ίων ακτών της Ελλάδας στο σύνολα του. ηπειρωτικό και νησιωτικό, ανέρχεται οε 18.400 χιλιόμετρα. Συγκριτικά αυτό το μήκος αντιστοιχεί με περίπου 7 φορές το μήκος των ακτών της Γαλλίας ή το 0,7 των ακτών ολόκληρης της αφρικανικής ηπείρου! Το πλήθος των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων είναι 9.835. εκ των οποίων 228 κατοικημένα. 1.354 κόλποι και όρμοι, 161 στενά και δίαυλοι και 520 λιμένες. Ο τουρισμός μας που βασίζεται σε με­γάλο μέρος στη νησιωτική Ελλάδα συμβάλλει κατά 18% στο συνο­λικό ΑΕΠ της χώρας, με ό.τι αυτό συνεπάγεται σε θέσεις απασχόλησης. ρυθμό ανάπτυξης κλπ.

Και κλείνουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα: με τη «Γαλάζια Σημαία» βραβεύτηκαν φέτος 425 ελληνικές ακτές και 8 μαρίνες, με αποτέ­λεσμα η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση ανάμεσα σε 39 χωρεί..

Δεν υπάρχουν σχόλια: